CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

O nás

Listopad 22nd, 2013

bottom

Obecně prospěšná společnost CEROS pracuje především na rozpracování teoretických hypotéz, jejich experimentálním ověřování a prezentaci na národní i mezinárodní úrovni (vytváření standardů v rehabili­taci), na utváření týmu odborníků, který se této problematice bude úzce věnovat a bude vyškolovat další experty, na přípravě argumentů pro jednání s pojišťovnami, na získávání podpory odborných společností. Vizí obecně prospěšné společnosti CEROS je vybudovat síť hierarchizovaného systému pracovišť, která by v celém státě zajišťovala včasnou, trvalou, specifickou a komplexní péči. Dále CEROS pořádá projekty, je­jichž cílem je informovat lidi s RS, odborníky, ale i laickou veřejnost o onemocnění RS, možnostech léčby a možnostech/nutnosti aktivního začlenění do společnosti.

dancing evening

Výroční zpráva 2021

výročka 2021

Výroční zpráva 2020

výročka 2020

Výroční zpráva 2019

výročka 2019

Výroční zpráva 2018

výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

vyrocni-zprava-2015conflicted-copy-2016-08-26

Výroční zpráva 2014

Ceros_VZ_2014_web

Výroční zpráva 2013

výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

vyrocni_zprava_2012n

Zakládací listina

zakládací listina

CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.