CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Klub přátel CEROSu

Leden 10th, 2019

Zájemci o členství v klubu jsou vítání!

Přihlášky ke stažení zde:

S T A N O V Y_Klub CEROS – aktuální

Klub CEROS_P Ř I H L Á Š K A

Zakladatelé klubu Ceros: Martin, Hanka a Kamila

Zápisy ze schůzek:

Zápis ST 26.8.2020

Vítejte v Klubu přátel Cerosu

Mgr. Martin Hanibal nabízí základní sociálně-právní poradenství – poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení.

Sociálně-právní poradna při CEROS Praha:

email: socialnepravniporadenstvi@email.cz

Skype: martin.hanibal

Schůzka možná, dle dohody.

Konzultovat můžete:

  • příspěvky pro OZP
  • kompenzační pomůcky
  • bezbariérové bydlení
  • streetwork
  • osobní asistence
  • rehabilitace a rekondiční pobyty
  • kulturní a sportovní aktivity
  • možnosti vzdělávání a rekvalifikace
  • zaměstnávání OZP

Odkazy: www.mpsv.cz, www.nrzp.cz

 

Co jsme již společně prožili?

Sportovní, kulturní společenské a prospěšné akce!

Přidejte se k nám:).

 

CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.