CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Dotazníkové šetření

Přílohy k diplomové práci: Vhled do evropského vzdělávacího systému fyzioterapie: Jak výběr alma mater ovlivňuje kvalitu života a kvalitu vzdělání studentů fyzioterapie

 

Autor práce: Bc. Michaela Schramlová
Vedoucí práce: doc. PhDr. Kamila Řasová, PhD.
Oponent: Mgr. Šárka Špaňhelová
Datum obhajoby: červen 2023

CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.